Wednesday, 28 September 2011

Majlis Mesyuarat kerajaan Negeri (MMKN)

        Majlis mesyuarat  kerajaan negeri  (MMKN) berfungsi memberi nasihat kepada raja/sultan/ YDPN dalam pemerintahan negara. MMKN diketuai Menteri Besar/ Ketua Menteri. Ahli MMKN tidak boleh kurang dari 4 orng dan tidak boleh lebih 12 orang yang dilantik dari ahli DUN termasuk MB/KM.
       
        Pelantikan ahli MMKN adalah oleh sultan /YDPN atas nasihat seorng Exco atau menteri mengetui satu bidang pentadbiran negeri 3orng pegawai kerajaan negeri iaitu setiausaha kerajaan negeri ,penasihat undang-undang , dan pegawai kewangan  Ex-Oficio yang bertujuan bagi menyelaraskan pentadbiran negeri.

        Mereka boleh mengambil bahagian dalam perjalanan MMKN  tetapi tidak boleh mengundi. Ahli MMKN bertanggungjawab secara kolektif kepada DUN .tugas utama MMKN adalah membuat dasar negeri.Dalam sistem  pentadbiran  berjawatankuasa iaitu fungsinya  adalah menigkatkan penyelarasan  pentadbiran peringkatnegeri. Jawatankuasa MMKN akan mengawasi pelaksanaan keputusan  oleh agensi awam kepada jabatan dan agensi kerajaan. Ia juga membantu  MMKN dalam membuat keputusan oleh agensi awam yang terlibat. Peranananya menyamai tugas kementerian diperingkat persekutuan.

         Jawatankuasa ini dipengerusikan pula di pengerusikan oleh ahliMMKN setiausaha adalah pegawai kerajaan  dari pejabat setiausah kerajaan negeri.Kebiasaanye diamalkan di Sabah dan Sarawak yang lebih bersifat pentadbiran bermenteri. Seorang menteri bertanggungjawab  ke atas  satu kementerian dengan dibantu oleh menteri muda.


No comments:

Post a Comment